FASZIOyoga

FASZIO® yoga

Du kan också läsa mer på www.FASZIO.de / www.faszio.com

Utbildning med fasciaexperten Miriam Wessels från FASZIO Holitic Fascia Training.

 

FASZIO® Yoga

Yogans grundläggande mål är samklang mellan kropp och sjä,l och frihet och vitalitet. FASZIO® YOGA integrerar vanliga yoga asanas, pranayamas och meditation från olika former av yoga med FASZIO®s sju strategier för en vital och funktionell fascia. Målet är en djupare samklang, frihet och vitalitet i och mellan kropp och själ.

Vidare utforskar FASZIO® YOGA asanas och deras påverkan på kroppen, den icke viljestyrka delen av nervsystemet, vårt sinne och våra känslor.

FASZIO® YOGA genomförs inom ramen för traditionell yoga som sammanfogas med FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer för fascian, vilka FASZIO® har utvecklat.

I FASZIO® YOGA får du tillgång till yogasekvenser som har utvecklats för en ny och djupare förståelse för yogans rörelser. Den utvecklade praktiken hjälper till att balansera det icke viljestyrda nervsystemet i kroppen. Det har i sin tur en positiv effekt på våra känslor och det ger kroppen ett lugn samtidigt som träningen ökar vår rörlighet och elasticitet. FASZIO® YOGA. stimulerar kroppen till djup självläkning.

 

Den här avancerade utbildningen är uppdelad i två delar och vänder sig till yogalärare från alla olika traditioner och former av yoga.

Förkunskaper:

Instruktör inom yoga eller instruktör inom fitness/olika idrotter med adekvat erfarenhet av yoga. Del 2 kan du anmäla dig till endast efter att ha genomfört del 1.

 

fascia, terapeutiskt helhetskoncept för rörlighet och hälsa
fasciaträning utbildning i Halsmtad med fasciaexpert
fasciala nätverket, yoga och hälsa, steg 1 faszio trainer

FASZIO® - ETT HELHETSKONCEPT

 

Miriam Wessels har tillsammans med Heike Ollerich implementerat FASZIO® holistic fascia training i Tyskland. FASZIO® är ett terapeutiskt helhetskoncept som utgår från den senaste forksningen om fascian. De har stor kunskap och erfarenhet och är flitigt anlitade i hela Europa av idrottsutbildningar, fitnessutbildningar, utbildningar för fyisoterapeuter och som presentatörer på konvent. Nu kommer FASZIO® till Sverige.

KORTA FAKTA OM UTBILDNINGEN

 

Datum & pris & plats:

 

Part 1 9.5.18-10.5.18 - FASZIO yoga

part 1, First Hotel Mårtenson,

Storgatan 52, Halmstad

6.10.18 - 7.10.18, Hotell Blå Blom,

Gustafsberg Stockholm

252 €

early bird, därefter 285 €

Part 2 11.5.18-13.5.18 - FASZIO yoga

part 2, First Hotel Mårtenson,

Storgatan 52, Halmstad

12.10.18 - 14.10.18, Värmdö

Yogacenter, Gustafsberg

Stockholm

378 €

early bird, därefter 428 €

 

Rabatt vid bokning av part 1 & part 2 samtidigt = 30 €

PASSA PÅ: FASCIABEHANDLING

 

På kvällarna efter workshopen kan du boka behandlingar för fascian av Miriam.

Maila till info@susedalensyoga.se för mer info och för att boka tid.

Copywright © Susedalen Health & Consulting 2018

FASZIO® yoga

Del 1 (20 CU)

Fascian kan förstås som ett stort genomträngande nätverk av vävnad som omsluter, går på djupet och håller samman alla strukturer i våra kroppar. Fascian är fast men ändå rörlig och hjälper till att stabilisera kroppen. Fascian fungerar vidare, när vi tar hand om den, som vårt personliga förebyggande skydd mot skador.

FASZIO® är ett koncept som omfattar rörlighet och använder sig av sju strategier som främjar smidighet, rörelse, styrka och stabilitet. Del 1 av den här utbildningen omfattar den vetenskapliga teoribildning, som finns om fascia, på ett lättillgängligt sätt.

Under utbildningen får du förståelse för FASZIO®’s sju strategier och de fem riktlinjerna i FASZIO®’s koncept. Del 1 syftar till att inspirera dig som deltagare i att omvärdera eller förfina din egen förståelse av rörelse och rörlighet. Du som deltagarna inspireras till nytänkande och nya infallsvinklar i planering och upplägg av yogaklasser som fascian mår bra av.

 

Innehåll:

- Varför behöver vi fascia och varför är kunskap om fascia viktigt i utövandet av yoga?

- Fascia: sammansättning, substans, struktur

- FASZIO®’s sju strategier och relationen mellan dem och olika former av yoga och traditioner inom yoga.

- Meditation

 

Del 2 (30 CU)

Del 2 utvecklar och fördjupar teorin om fascia du lärde dig i Del 1. Din förståelse för relationen mellan fascia och yoga kommer fördjupas. Genom praktiska övningar fördjupas också den egna upplevelsen av kroppen och kroppslig medvetenhet. Vi kommer utforska den anatomiskt funktionella linjeringen/positioneringen av kroppen i asanas utifrån vår teoretiska kunskap om hur fascian löper i kroppen. Vi lär oss arbeta med kroppen istället för mot kroppen. Extra uppmärksamhet ägnas åt FASZIO®’s fem riktlinjer för träning av fascian.

Modulen avlutas sedan med en övervakad examinering för att säkerställa att du som deltagarna förstår och kan tillämpa FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer i en yogisk kontext. Efter genomgången utbildning kommer du att kunna använda din nya expertkunskap om fascia i dina egna yogaklasser. När du är godkänd på utbildningen har du rätt att undervisa i FASZIO® YOGA.

 

Innehåll:

- Releasing techniques inom yoga

- Pranayama, nadis, fascia och deras inbördes relation till varandra

- FASZIO®’s fem riktlinjer för fascian

- Mantra

- Övervakad examinering— individuell tillämpning av kunskapen om fascia på din form av yoga utifrån tillägnad kunskap om fascian.

 

KONTAKT

Tel: +46 (702) 24 28 97

FÖLJ OSS

BETALNING

På Susedalens Health & Consulting kan du betala med swish, kontant, med kort & via bankgiro 869-7591

 

Swish: 1235 709 696

© Copyright 2016 Susedalens Yoga & Hälsa. All Rights Reserved.